Opublikowane na Mikrogranty B+R dla pomorskich przedsiębiorstw (https://www.mikrogranty.com.pl/)

Wniosek o grant

Aktualne nabory


Aktulanie nie prowadzimy naborów wniosków grantowych.


Kolejne nabory w Projekcie nie są planowane.


Adres źródła: https://www.mikrogranty.com.pl/grantobiorcy/wniosek-o-grant