Pokaż menu >

Aktualne nabory


Aktulanie nie prowadzimy naborów wniosków grantowych.


Kolejne nabory w Projekcie nie są planowane.


Kontakt

Operator programu „μGranty B+R dla przedsiębiorstw”, spółka celowa Politechniki Gdańskiej.
Adres biura:
al. Zwycięstwa 27, I piętro
80-233 Gdańsk (parking)
Adres korespondencyjny:
ul. Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk
Go to top