Pokaż menu >

Dokumentacja grantowa Projektu "μGranty B+R dla przedsiębiorstw"


Regulamin Projektu:


Regulamin Projektu (obowiązujący od dnia 26 października 2022 r.)

Załączniki do Regulaminu Projektu:


Załącznik nr 1: Wzór Wniosku o przyznanie grantu (obowiązujący od dnia 26 października 2022 r.)

Załącznik nr 2: Kryteria weryfikacji Wniosku (obowiązujący od dnia 26 października 2022 r.)

Załącznik nr 3: Wzór Karty Projektu (obowiązujący od dnia 26 października r.)

Załącznik nr 4: Kryteria oceny Wniosku (obowiązujący od dnia 26 października r.)

Załącznik nr 5: Wzór Umowy o powierzenie grantu (obowiązujący od dnia 26 października 2022 r.)


Załączniki do umowy o powierzenie grantu:Pomoc de minimis:Wybór wykonawcy prac B+R:


Wzory dokumentów dotyczących przeprowadzenia zamówienia na wybór wykonawcy prac B+R w projekcie „µGranty B + R dla przedsiębiorstw” nie są formalnymi dokumentami dotyczącymi Projektu. Ich wykorzystanie przez Grantobiorcę jest dobrowolne i Grantobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie i ewentualne modyfikacje, jak również obowiązkiem Grantobiorcy jest prawidłowe przeprowadzenie postępowania na wybór wykonawcy prac B+R zgodnie z „Wytycznymi dotyczącymi udzielania zamówień w trybie konkurencyjnym” w projekcie „µGranty B+R dla przedsiębiorstw”.


Wyjątek stanowi wzór umowy na przeprowadzenie prac B+R, którego użycie zgodne z Regulaminem Projektu „µGranty B+R dla przedsiębiorstw” jest obowiązkowe w treści zgodnej z załącznikiem nr 3 do umowy o powierzenie grantu.Dokumenty Archiwalne:


Regulamin Projektu   (obowiązujący do dnia 22 kwietnia 2022 r.)
Regulamin Projektu (obowiązujący od dnia 25 kwietnia 2022 r. do dnia 25 października 2022 r.)
Ogłoszenie o otwartym naborze nr 02/2022 - nabór zakończony w dniu 27 czerwca 2022 r.

Załączniki do Regulaminu Projektu:


Załącznik nr 1: Wzór Wniosku o przyznanie grantu (obowiązujący do dnia 22 kwietnia 2022 r.)

Załącznik nr 2: Kryteria weryfikacji Wniosku (obowiązujący do dnia 22 kwietnia 2022 r.)

Załącznik nr 3: Wzór Karty Projektu (obowiązujący do dnia 22 kwietnia 2022 r.)

Załącznik nr 4: Kryteria oceny Wniosku (obowiązujący do dnia 22 kwietnia 2022 r.)

Załącznik nr 5: Wzór Umowy o powierzenie grantu (obowiązujący do dnia 22 kwietnia 2022 r.)

Załącznik nr 1: Wzór Wniosku o przyznanie grantu (obowiązujący od dnia 25 kwietnia 2022 r. do dnia 25 października 2022 r.)

Załącznik nr 2: Kryteria weryfikacji Wniosku (obowiązujący od dnia 25 kwietnia 2022 r. do dnia 25 października 2022 r.)

Załącznik nr 3: Wzór Karty Projektu (obowiązujący od dnia 25 kwietnia 2022 r. do dnia 25 października 2022 r.)

Załącznik nr 4: Kryteria oceny Wniosku (obowiązujący od dnia 25 kwietnia 2022 r. do dnia 25 października 2022 r.)

Załącznik nr 5: Wzór Umowy o powierzenie grantu (obowiązujący od dnia 25 kwietnia 2022 r. do dnia 25 października 2022 r.)

Kontakt

Operator programu „μGranty B+R dla przedsiębiorstw”, spółka celowa Politechniki Gdańskiej.
Adres biura:
al. Zwycięstwa 27, I piętro
80-233 Gdańsk (parking)
Adres korespondencyjny:
ul. Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk
Go to top