Opublikowane na Mikrogranty B+R dla pomorskich przedsiębiorstw (https://www.mikrogranty.com.pl/)

Regulamin konkursu

Dokumentacja grantowa Projektu "μGranty B+R dla przedsiębiorstw"


Regulamin Projektu:


Regulamin Projektu (obowiązujący od dnia 25 kwietnia 2022 r.)
Ogłoszenie o otwartym naborze nr 02/2022

Załączniki do Regulaminu Projektu:


Załącznik nr 1: Wzór Wniosku o przyznanie grantu (obowiązujący od dnia 25 kwietnia 2022 r.)

Załącznik nr 2: Kryteria weryfikacji Wniosku (obowiązujący od dnia 25 kwietnia 2022 r.)

Załącznik nr 3: Wzór Karty Projektu (obowiązujący od dnia 25 kwietnia 2022 r.)

Załącznik nr 4: Kryteria oceny Wniosku (obowiązujący od dnia 25 kwietnia 2022 r.)

Załącznik nr 5: Wzór Umowy o powierzenie grantu (obowiązujący od dnia 25 kwietnia 2022 r.)


Załączniki do umowy o powierzenie grantu:


Załącznik nr 3 – Wzór umowy na przeprowadzenie prac B+R
Załącznik nr 4 – Wytyczne dotyczące udzielania zamówień w trybie konkurencyjnym


Pomoc de minimis:Wybór wykonawcy prac B+R:


Wzory dokumentów dotyczących przeprowadzenia zamówienia na wybór wykonawcy prac B+R w projekcie „µGranty B + R dla przedsiębiorstw” nie są formalnymi dokumentami dotyczącymi Projektu. Ich wykorzystanie przez Grantobiorcę jest dobrowolne i Grantobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie i ewentualne modyfikacje, jak również obowiązkiem Grantobiorcy jest prawidłowe przeprowadzenie postępowania na wybór wykonawcy prac B+R zgodnie z „Wytycznymi dotyczącymi udzielania zamówień w trybie konkurencyjnym” w projekcie „µGranty B+R dla przedsiębiorstw”.


Wyjątek stanowi wzór umowy na przeprowadzenie prac B+R, którego użycie zgodne z Regulaminem Projektu „µGranty B+R dla przedsiębiorstw” jest obowiązkowe w treści zgodnej z załącznikiem nr 3 do umowy o powierzenie grantu.Dokumenty Archiwalne:


Regulamin Projektu   (obowiązujący do dnia 22 kwietnia 2022 r.)

Załączniki do Regulaminu Projektu:


Załącznik nr 1: Wzór Wniosku o przyznanie grantu (obowiązujący do dnia 22 kwietnia 2022 r.)

Załącznik nr 2: Kryteria weryfikacji Wniosku (obowiązujący do dnia 22 kwietnia 2022 r.)

Załącznik nr 3: Wzór Karty Projektu (obowiązujący do dnia 22 kwietnia 2022 r.)

Załącznik nr 4: Kryteria oceny Wniosku (obowiązujący do dnia 22 kwietnia 2022 r.)

Załącznik nr 5: Wzór Umowy o powierzenie grantu (obowiązujący do dnia 22 kwietnia 2022 r.)

Adres źródła: https://www.mikrogranty.com.pl/grantobiorcy/regulamin-konkursu