Pokaż menu >
W ramach Programu „μGranty B+R dla przedsiębiorstw” zgodnie z wytycznymi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w Osi Priorytetowej 1. Komercjalizacja wiedzy wsparcie skierowane będzie wyłącznie do przedsiębiorstw działających w obszarach Inteligentnych Specjalizacji Pomorza (ISP).

Zarząd Województwa Pomorskiego określił następujące obszary ISP:

  • ISP 1 – Technologie offshore i portowo-logistyczne;
  • ISP 2 – Technologie interaktywne w środowisku nasyconym informacyjnie;
  • ISP 3 – Technologie ekoefektywne w produkcji, przesyle, dystrybucji i zużyciu energii i paliw oraz w budownictwie;
  • ISP 4 – Technologie medyczne w zakresie chorób cywilizacyjnych i okresu starzenia.

Określenie obszarów poszczególnych ISP oraz ich szczegółowa charakterystyka znajduje się w treści uchwały nr 316/31/15 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 9 kwietnia 2015 roku w sprawie określenia obszarów Inteligentnych Specjalizacji Pomorza oraz podjęcia negocjacji w sprawie porozumień na rzecz Inteligentnych Specjalizacji Pomorza, zmieniona uchwałą nr 71/110/16 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 26 stycznia 2016 roku oraz w broszurach informacyjnych urzędu marszałkowskiego województwa pomorskiego.

Wymienione wyżej dokumenty znajdują się do pobrania poniżej:

Kontakt

Operator programu „μGranty B+R dla przedsiębiorstw”, spółka celowa Politechniki Gdańskiej.
Adres biura:
al. Zwycięstwa 27, I piętro
80-233 Gdańsk (parking)
Adres korespondencyjny:
ul. Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk
Go to top