Opublikowane na Mikrogranty B+R dla pomorskich przedsiębiorstw (https://www.mikrogranty.com.pl/)

Inteligentne Specjalizacje Pomorza

W ramach Programu „μGranty B+R dla przedsiębiorstw” zgodnie z wytycznymi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w Osi Priorytetowej 1. Komercjalizacja wiedzy wsparcie skierowane będzie wyłącznie do przedsiębiorstw działających w obszarach Inteligentnych Specjalizacji Pomorza (ISP).

Zarząd Województwa Pomorskiego określił następujące obszary ISP:

Określenie obszarów poszczególnych ISP oraz ich szczegółowa charakterystyka znajduje się w treści uchwały nr 316/31/15 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 9 kwietnia 2015 roku w sprawie określenia obszarów Inteligentnych Specjalizacji Pomorza oraz podjęcia negocjacji w sprawie porozumień na rzecz Inteligentnych Specjalizacji Pomorza, zmieniona uchwałą nr 71/110/16 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 26 stycznia 2016 roku oraz w broszurach informacyjnych urzędu marszałkowskiego województwa pomorskiego.

Wymienione wyżej dokumenty znajdują się do pobrania poniżej:

Adres źródła: https://www.mikrogranty.com.pl/grantobiorcy/inteligentne-specjalizacje-pomorza