Koniec realizacji projektu „μGranty B+R dla przedsiębiorstw.

29/09/2023, 11:24
Zakończyliśmy z sukcesem trzy lata intensywnej pracy nad projektem μGranty B+R dla przedsiębiorstw. Chcielibyśmy spojrzeć na to, co osiągnęliśmy, wyrażając naszą wdzięczność wszystkim zaangażowanym.
Nasza praca zaowocowała złożeniem, aż 186 wniosków o przyznanie grantu, z których wynikło 95 podpisanych umów grantowych o łącznej wartości ponad 1️⃣8️⃣ mln złotych. To ogromny sukces, który nie tylko ilustruje zaangażowanie naszego zespołu, ale także potrzebę wsparcia przedsiębiorców w dziedzinie badań i rozwoju. 

Nasze osiągnięcia nie ograniczają się jedynie do liczb. W ramach projektu wspieraliśmy rozwój nowoczesnych technologii, co pozwoliło przedsiębiorstwom tworzyć innowacyjne produkty i usługi. To z kolei przyczyniło się do podniesienia konkurencyjności pomorskich firm na rynku. 

Tworzyliśmy także środowisko, w którym nauka i biznes mogły efektywnie współpracować. To doświadczenie pozwala nam spojrzeć w przyszłość z nadzieją na jeszcze bardziej owocną współpracę tych dwóch światów.????

Dziękujemy wszystkim, którzy byli zaangażowani w ten projekt. Szczególnie partnerom projektu, naukowcom, ekspertom i wszystkim innym specjalistom, z którymi współpracowaliśmy. Wasza praca była kluczowym elementem osiągnięcia sukcesu.

Czekamy z niecierpliwością na to, co przyniesie przyszłość i na możliwość kontynuacji naszej misji wspierania rozwoju przedsiębiorczości i innowacji. Mamy nadzieję, że zakończona sukcesem realizacja tego programu będzie punktem wyjścia do dalszych innowacyjnych przedsięwzięć.

Kontakt

Operator programu „μGranty B+R dla przedsiębiorstw”, spółka celowa Politechniki Gdańskiej.
Adres biura:
al. Zwycięstwa 27, I piętro
80-233 Gdańsk (parking)
Adres korespondencyjny:
ul. Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk
Go to top