Link do wydarzenia. WEBINARIUM: Współpraca pomorskich uczelni na rzecz rozwoju innowacyjności.

09/06/2021, 09:29
Rektorzy trzech największych uczelni na Pomorzu i prezesi uczelnianych spółek celowych wraz z przedstawicielami samorządu województwa i przedsiębiorców opowiedzą o nowych możliwościach dla naukowców w nawiązywaniu współpracy z biznesem i przemysłem.

Kontakt

Operator programu „μGranty B+R dla przedsiębiorstw”, spółka celowa Politechniki Gdańskiej.
Adres biura:
al. Zwycięstwa 27, I piętro
80-233 Gdańsk (parking)
Adres korespondencyjny:
ul. Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk
Go to top