Nabór wniosków z obszaru ISP 1.

11/01/2022, 07:36

Jesteś przedsiębiorcą prowadzącym działalność w województwie pomorskim? Złóż wniosek o grant! Dofinansuj projekty o wartości nawet 200 tys. zł.  Wykorzystaj dotację na prace B+R w celu wdrożenia nowego produktu, usługi lub innowacji procesowej z obszaru ISP 1.


Celem projektu „μGranty B+R dla przedsiębiorstw” jest łączenie nauki z biznesem, a co za tym idzie – poprawa dostępności do zaawansowanych usług badawczych dla przedsiębiorców z regionu Pomorza. Dzięki dofinansowaniu pomorscy przedsiębiorcy mogą zyskać bezzwrotne wsparcie finansowe projektów o wartości nawet 200 tys. zł przeznaczone na zakup usług badawczych.

 

Kto może ubiegać się o grant?

O granty mogą ubiegać się przedsiębiorcy prowadzący działalność na terenie województwa pomorskiego z pomysłem na projekt obejmujący badania przemysłowe lub eksperymentalne prace rozwojowe.

 

Szczegółowe kryteria:


Ogłoszenie o otwartym konkursie nr 01_2022

 

Terminy:

Konkurs trwa od 11 stycznia  do 10 marca 2022 r.  lub do wyczerpania środków i dotyczy usług z obszaru nr 1 Inteligentnych Specjalizacji Pomorza ogłoszonych przez Zarząd Województwa Pomorskiego w drodze uchwały nr 316/31/15 z dnia 9 kwietnia 2015 roku w sprawie określenia obszarów Inteligentnych Specjalizacji Pomorza oraz podjęcia negocjacji w sprawie Porozumień na rzecz Inteligentnych Specjalizacji Pomorza, zmienionej uchwałą Zarządu Województwa Pomorskiego Nr 71/110/16 z dnia 26 stycznia 2016 roku. Alokacja środków w prowadzonym naborze wynosi 3 mln złotych.

 

Korzyści udziału w projekcie:

  • Wsparcie w procesie definiowania agendy badawczej.
  • Wysoka intensywność dofinansowania - nawet do 85%!
  • Krótki okres od złożenia wniosku do podpisania umowy.
  • Zweryfikowana hipoteza badawcza pozwalająca na lepsze przygotowanie agendy badawczej dla wniosków o dofinansowanie w kolejnych konkursach.
  • W przypadku braku walidacji koncepcji możliwość łatwego zamknięcia projektu lub weryfikacji przyjętych założeń.

 

Jakie kryteria musi spełnić projekt grantowy? 

Głównym kryterium jest ujęcie w projekcie badań przemysłowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych. Realizacja prac badawczo-rozwojowych powinna prowadzić do powstania innowacji technologicznej lub procesowej na poziomie minimum krajowym. Dopuszczalne jest także finansowanie fragmentu działań w ramach większego projektu, który w rezultacie powinien doprowadzić do ww. innowacji.

 

Projekty oceniane są także pod względem innowacji produktowej, tj. możliwości wprowadzenia na rynek nowego towaru czy usługi lub znaczące ulepszenie dotychczas oferowanych towarów i usług oraz innowacji procesowej mającej wprowadzić do przedsiębiorstwa nowe, lub znacząco udoskonalone metody produkcji, lub dostaw.

 

Prace B+R powinny być zgodne z obszarami tematycznymi Inteligentnych Specjalizacji Pomorza:

ISP 1 – Technologie offshore i portowo-logistyczne


Forma dofinansowania

Wsparcie w projekcie jest udzielane w formie pomocy de minimis, czyli dofinansowania za środków publicznych. Środki te przeznaczone są na realizację usług badawczych.

 

Realizacja grantu

Realizacja projektu może trwać nawet do 7 miesięcy. W tym okresie uwzględnić trzeba czas potrzebny na przeprowadzenie prac badawczych oraz do znalezienia wykonawcy usługi.

 

Złóż wniosek

Zainteresowanych zapraszamy do złożenia wniosków. Bezzwrotne wsparcie przyznawane projektom prowadzącym do powstania innowacji produktowej lub procesowej może przyczynić się do rozwoju przedsiębiorstwa. Co więcej, proces uzyskania grantu jest prosty – od złożenia wniosku po rozliczenie. Szczegółowe informacje na temat projektu dostępne są na stronie mikrogranty.com.pl w zakładce „Grantobiorcy”.

 

Projekt realizowany przez Excento Sp. z o.o. (spółka celowa Politechniki Gdańskiej) w partnerstwie z Regionalną Izbą Gospodarczą Pomorza, Centrum Innowacji Medycznych Sp. z o.o. (spółka celowa Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego) oraz Univentum Labs Sp. z o. o. (spółka celowa Uniwersytetu Gdańskiego).

 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I. Komercjalizacja wiedzy, Działanie: 01.01. Ekspansja przez innowacje.

 

 

 

 

Kontakt

Operator programu „μGranty B+R dla przedsiębiorstw”, spółka celowa Politechniki Gdańskiej.
Adres biura:
al. Zwycięstwa 27, I piętro
80-233 Gdańsk (parking)
Adres korespondencyjny:
ul. Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk
Go to top