Najlepsze praktyki dla regionalnej strategii innowacji oraz rozwijania inteligentnych specjalizacji. Spotkanie z delegacją z Litwy i Łotwy.

08/10/2021, 08:17

6-8 października w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego odbyło się spotkanie z delegacją z Kłajpedy (Litwa) i Kurzeme (Łotwa) poświęcone dobrym praktykom regionalnej strategii innowacji oraz rozwijaniu inteligentnych specjalizacji. Jednym z prelegentów spotkania był kierownik projektu μGranty B+R dla przedsiębiorstw, który opowiedział o programie.


Kontakt

Operator programu „μGranty B+R dla przedsiębiorstw”, spółka celowa Politechniki Gdańskiej.
Adres biura:
al. Zwycięstwa 27, I piętro
80-233 Gdańsk (parking)
Adres korespondencyjny:
ul. Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk
Go to top