Podpisano pierwsze umowy na realizację projektów.

26/04/2022, 08:45

25 kwietnia Mariusz Machajewski, prezes spółki celowej Excento i przedstawiciele firm: Iglotex Spółka Akcyjna i MGP Cosmetics Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością podpisali pierwsze umowy o dofinansowanie w ramach projektu „μGranty B+R dla przedsiębiorstw”.


Głównym celem projektu jest poprawa dostępności do zaawansowanych usług badawczych skutkująca wzrostem aktywności badawczo-rozwojowej pomorskich przedsiębiorstw.


Umowy zostały podpisane w ramach regionalnego programu dofinansowania usług B+R, w którym pomorscy przedsiębiorcy mogą aplikować o bezzwrotne wsparcie na zakup usług badawczo-rozwojowych w projektach o wartości do 200 tys. zł.


Tematyka  wspartych projektów wpisuje się w obszary Inteligentnych Specjalizacji Pomorza.


Pierwszy z projektów dotyczy przeprowadzenia badań umożliwiających wdrożenie innowacyjnych dań gotowych z dodatkami funkcjonalnymi tj. pierogi z wielonienasyconymi kwasami tłuszczowymi i błonnikami dedykowane seniorom. Drugi natomiast, związany jest z opracowaniem technologii oraz przygotowaniem prototypów o potencjale komercyjnym innowacyjnych preparatów na bazie nanocząstek X o charakterze przeciwnowotworowym oraz przeciwstarzeniowym.


W najbliższych dniach planowane jest podpisanie blisko 30 umów.


Zapraszamy pomorskich przedsiębiorców do składania wniosków o granty w projekcie. Aktualny nabór potrwa do 30 czerwca 2022 roku. Więcej szczegółów w zakładce Grantobiorcy.Kontakt

Operator programu „μGranty B+R dla przedsiębiorstw”, spółka celowa Politechniki Gdańskiej.
Adres biura:
al. Zwycięstwa 27, I piętro
80-233 Gdańsk (parking)
Adres korespondencyjny:
ul. Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk
Go to top