Poszukujemy ekspertów merytorycznych

07/03/2022, 08:53
Trwa nabór ekspertów merytorycznych w projekcie "μGranty B+R dla przedsiębiorstw". Poszukiwani są naukowcy, których zainteresowania naukowe są zgodne z obszarami Inteligentnych Specjalizacji Pomorza (ISP) 1, 3 i 4. Zgłoszenia kandydatów przyjmowane będą do 16 marca.

Zadaniem Eksperta merytorycznego będzie współpraca z Grantobiorcami przy opracowywaniu karty projektu będącej częścią wniosku o grant, w tym w szczególności w tworzeniu agendy badawczej.


Osoby zatrudnione na tym stanowisku pomogą przedsiębiorcom w zakresie wyszukania optymalnego rozwiązania problemu badawczego oraz opisania tego rozwiązania w sposób szczegółowy i precyzyjny.


Ekspert merytoryczny będzie również weryfikował i oceniał, czy wypracowany ostatecznie zakres usługi badawczej zawarty w karcie projektu spełnia kryteria formalne dopuszczające do ostatecznej oceny przez Komitet Inwestycyjny.


Wśród najważniejszych korzyści, jakie może dać udział w projekcie w charakterze eksperta merytorycznego należy wymienić:

  • możliwość nawiązania długotrwałej współpracy z biznesem,
  • rozszerzenie swojego portfolio oferowanych usług,
  • nabycie dodatkowego doświadczenia,
  • korzyści finansowe.

Nabór ekspertów prowadzony jest zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych. Do współpracy zostaną zaproszeni kandydaci, którzy zdobędą największą ilość punktów w ogłoszonym konkursie niezależnie dla każdego obszaru ISP.


Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do przesyłania swoich aplikacji.


Niezbędna dokumentacja konkursowa została zamieszczona na stronie: https://platformazakupowa.pl/transakcja/578248


UWAGA! OSOBY FIZYCZNE nie mogą logować się na platformie, a jedynie kontynuować jako niezalogowane (szary przycisk po lewej stronie).


Zgłoszenie kandydatury możliwe jest tylko i wyłącznie poprzez powyższą platformę.

Kontakt

Operator programu „μGranty B+R dla przedsiębiorstw”, spółka celowa Politechniki Gdańskiej.
Adres biura:
al. Zwycięstwa 27, I piętro
80-233 Gdańsk (parking)
Adres korespondencyjny:
ul. Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk
Go to top