Weź udział w konferencji: O współpracy biznesu i nauki.

17/05/2022, 13:11

Już 7 czerwca br. w godz. 10.00 – 15:00 odbędzie się hybrydowa konferencja O współpracy biznesu i nauki. Stacjonarnie wydarzenie będzie miało miejsce na stadionie Polsat Plus Arena w Gdańsku. 


W spotkaniu udział wezmą dr Dawid Nidzworski (lider Holding Eaton Group), Mirosława Podszucka (Iglotex S.A.), Marta Jurewicz-Jancz (Automatic Systems Engineering sp. z o.o.) oraz Damian Ściepko (EV Volta sp. z o.o.). Na przykładzie doświadczeń firm, które reprezentują, przedstawią możliwości współpracy ze światem nauki.


Współpraca pomiędzy nauką i biznesem umożliwia tworzenie innowacyjnych rozwiązań, które mają bezpośredni wpływ na przyspieszenie tempa rozwoju firm. Jest to korzystne zarówno dla przedsiębiorców, jak i naukowców.


Z jednej strony jednostki badawczo-rozwojowe mogą wziąć udział w projektach, które umożliwiają wymianę doświadczeń, upowszechnienie osiągnięć naukowych oraz mają realny wpływ na wdrażanie nowoczesnych rozwiązań na miarę XXI wieku, z drugiej natomiast, współpraca nauki i biznesu wpływa na podnoszenie poziomu technologicznego i produkcyjnego firm. Przyczynia się także do usprawnienia procesów modernizacyjnych, sprawiając, że biznes zyskuje przewagi konkurencyjne. Nie dziwi więc, że coraz więcej przedsiębiorców dostrzega zalety działania razem ze światem nauki i podejmuje współpracę z naukowcami jako partnerami w realizacji projektów.


Konferencja O współpracy biznesu i nauki przybliży możliwości współdziałania przedsiębiorców i jednostek badawczo-rozwojowych. Prelegenci opowiedzą o potencjale współpracy i sukcesach kooperacji tych dwóch światów. Całe wydarzenie moderował będzie Maciej Bąk, dziennikarz Radia Zet.


Konferencję otworzą patroni honorowi – Mieczysław Struk, Marszałek Województwa Pomorskiego oraz Krzysztof Wilde, Rektor Politechniki Gdańskiej.


Termin: 7 czerwca (wtorek), godz. 10:00-15.00


Miejsce: Stadion Polsat Plus Arena Gdańsk


AGENDA:


10.00-10.05 Przywitanie. Mieczysław Struk, Marszałek Województwa Pomorskiego.


10.05-10.10 Przywitanie. prof. Krzysztof Wilde, Rektor Politechniki Gdańskiej.


10.10-10.55 Innowacja – to się opłaca. Jak pomorskie przedsiębiorstwa wykorzystują zdobycze nauki? Dyskusja panelowa:

  • Mirosława Podszucka - Dyrektor Produkcji, Iglotex S.A.,
  • Marta Jurewicz-Jancz - Business Manager, Automatic Systems Engineering sp. z o. o.
  • Damian Ściepko – Prezes, EV Volta sp. z o.o.

10.55-11.20 Granty na innowacje technologiczne szansą dla instytucji badawczych na nawiązanie współpracy z biznesem. Piotr Markowski - kierownik projektu μGranty B+R dla przedsiębiorstw.


11.20-11.50 Przerwa kawowa.

 

11.50-12.20 Pomorski ekosystem innowacji – potencjał i możliwości współpracy. dr Karolina Lipińska, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego.


12.20-13.00 Biznes + uczelnia = sukces. Pomorskie uczelnie i ich oferta B+R. Dyskusja panelowa:

  • Damian Kuźniewski - Dyrektor Centrum Transferu Wiedzy i Technologii, Politechnika Gdańska,
  • dr Sebastian Susmarski - Dyrektor Biura Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym, Uniwersytet Gdański.
  • dr Katarzyna Waligóra-Borek - Dyrektor Centrum Transferu Technologii, Gdański Uniwersytet Medyczny.

13.00-14.00 Lunch.


14.00-14.45 Testy na wagę złota. Jak laboratorium z Gdańska pomogło opanować epidemię. dr inż. Dawid NidzworskiLider, Holding Eton Group. 


14.45-14.50 Podsumowanie. Maciej Bąk.


14.50-15.00 Zakończenie. Mariusz Machajewski – Prezes, Excento sp. z o. o.


Program jest aktualizowany na bieżąco.Udział w konferencji będzie można wziąć bezpłatnie w formie stacjonarnej lub online.


Zapisy na każdą z form będą odbywały się osobno.Rejestracja: tutajNie czekaj i zarezerwuj swoje miejsce! PRELEGENCI:
 

dr Karolina Lipińska – z-ca Dyrektora ds. Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacji w Departamencie Rozwoju Gospodarczego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego. Od 2000 roku zajmuję się kształtowaniem krajobrazu gospodarczego województwa pomorskiego jako osoba odpowiedzialna za rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności. Koordynuje prace związane z Regionalną Strategią Innowacji, której kluczowym elementem są Inteligentne Specjalizacje Pomorza jak również odpowiada za realizację regionalnych programów strategicznych w zakresie gospodarki oraz efektywności energetycznej. Obserwując zjawiska i procesy zachodzące w regionie dostrzegam istotę znaczenia kultury przedsiębiorczości, mentalności, motywacji i kreatywności. Ma możliwość naukowego badania tych zjawisk na bazie swoich wyników z pracy doktorskiej dotyczącej wpływu instytucji nieformalnych na absorpcję funduszy strukturalnych na B+R przez przedsiębiorstwa. Członkini Pomorskiej Rady Inwestycyjnej. Publikuje i prowadzi wykłady w zakresie zarządzania projektami, procesów innowacyjnych oraz funduszy UE.


dr Dawid Nidzworski – lider Holding Eton Group, który zrzesza innowacyjne start-upy, których głównym celem jest zwiększenie dostępu do szybkiej i efektywnej diagnostyki medycznej. W skład holdingu wchodzą m.in. Spółki GeneMe, SensDx, UroScan czy WDTech. Jest także twórcą prywatnego instytutu badawczego – Instytut Biotechnologii i Medycyny Molekularnej, który prowadzi ponad 20 projektów naukowo-badawczych o łącznej wartości blisko 30 mln EUR. Jest aktywnym działaczem w środowisku naukowym i biznesowym, wspiera popularyzację nauki oraz transfer technologii. Jego misją jest rozwój polskiej branży biotechnologicznej i zwiększenia jej obecności na świecie.

Mirosława Podszucka  - dyrektor produkcji GK IGLOTEX S. A. posiada 16-letnie doświadczenie w zarządzaniu obszarem produkcji w branży FMCG. Specjalizuje się w budowaniu zmotywowanych, efektywnych zespołów, wdrażaniu i rozwoju  Lean Management, w opracowywaniu i wdrażaniu transformacji w firmach, budowaniu systemów motywacyjnych. Posiada szerokie doświadczenie  w dziedzinie  rozwoju i badaniach nowych produktów oraz modelowaniu  jakości produktów. Pasjonatka zarządzania zmianą oraz pracy zespołowej. Absolwentka studiów podyplomowych  MBA na Akademii Leona Koźmińskiego, a także kierunków ekonomicznych SGH oraz PW oraz Technologii żywności na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim.

Marta Jurewicz - Jancz - menager w Biurze Rozwoju Grupy Technologicznej ASE. Doświadczenie  biznesowe, które posiada, zdobywane było z różnych perspektyw - od stanowiska sprzedażowego do właściciela produktu, szkoleniowca, aż po menadżera odpowiedzialnego za produkt, zespół i wyniki. W ASE inicjuje i koordynuje  projekty i procesy związane z rozwojem biznesu, często współpracując na styku biznes - nauka.Damian Ściepko - EV Volta Managing Director, posiada wyższe wykształcenie w obszarze Zarządzania i Marketingu, a także ukończył studia podyplomowe na kierunku: Inwestycje w odnawialne źródła energii. Posiada 10 - letnie doświadczenie biznesowe w pracy przy krajowych oraz międzynarodowych projektach na rynku inwestycji komercyjnych w zakresie wprowadzenia innowacyjnych rozwiązań charakteryzujących się wysokim zaawansowaniem technologicznym, mających wpływ na ograniczenie emisji CO2. Od 2017 przy współpracy z Politechniką Gdańską aktywnie zaangażowany w opracowanie, rozwój oraz komercjalizację profesjonalnych rozwiązań dedykowanych do ładowania pojazdów elektrycznych.

Damian Kuźniewski – dyrektor Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Politechniki Gdańskiej. W 2015 roku ukończył staż w Cambridge University („Top 500 Innovators”). Od 2009r. odpowiada za komercjalizację i zarządzanie wynikami prac intelektualnych opracowanymi w Politechnice Gdańskiej. W latach 2013-2020 jako Vice prezes EXCENTO sp. z o.o. współuczestniczył w utworzeniu 8-miu spółek spin-off, pełnił również funkcję przewodniczącego komitetu inwestycyjnego akceleratora biznesowego „e-Pionier”. Jest współzałożycielem Porozumienia Akademickich Centrów Transferu Technologii. W 2020 został powołany do zespołu doradczego Ministra Edukacji i Nauki ds. ewaluacji transferu wiedzy i technologii. Pełni również funkcję członka Rady Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu.
dr Sebastian Susmarski - w 1996 roku związał się z Uniwersytetem Gdańskim stając się pracownikiem naukowo-dydaktycznym w Katedrze Finansów i Bankowości. W roku 2006 został członkiem Rady Nadzorczej Siarkopol Gdańsk S.A. reprezentując Skarb Państwa. Chcąc jeszcze ściślej współpracować z praktyką gospodarczą oraz wykorzystywać swoją wiedzę w praktyce od 1 października 2006 roku rozpoczął pracę w Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej sp. z o.o. na stanowisku Dyrektora Biura Ekonomicznego. Od 23 kwietnia 2013 roku bierze udział w pracach Rady Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia pełniąc m.in. funkcję Przewodniczącego Rady. W latach 2008-2022 pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej Arena Gdańsk sp. z o.o. Doświadczenia praktyczne starał się także przenosić na grunt uniwersytecki, będąc współautorem oraz członkiem zespołu wdrożeniowego systemu controllingowego w Uniwersytecie Gdańskim. Swoje zainteresowania kierował także na innowacje będąc jednym z pomysłodawców i członkiem Zespołu do Spraw Komercjalizacji Badań w Uniwersytecie Gdańskim. Obecnie pełni funkcję Dyrektora Biura Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym Uniwersytetu Gdańskiego.
Piotr Markowski – od 2002 roku związany z pracą w Politechnice Gdańskiej, kolejno jako asystent rektora Politechniki Gdańskiej, specjalista w Biurze Rektora, specjalista w Centrum Transferu Wiedzy i Technologii,  Kierownik Zespołu Realizacji i Wsparcia w Centrum Transferu Wiedzy i Technologii oraz Spółce Celowej Uczelni Excento. Od 2020 roku kierownik Projektu "μGranty B+R dla przedsiębiorstw" w spółce Excento. W trakcie kariery zawodowej brał udział  w realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE o łącznej wartości około 50 mln złotych.

MODERATOR:
Maciej Bąk - dziennikarz Radia ZET, reporter tej stacji w Trójmieście od 2016 roku. Absolwent prawa na Uniwersytecie Gdańskim, zawodowo od początku związany z mediami. Zajmuje się tematyką samorządową, polityczną, społeczną i międzynarodową (relacjonował między innymi wojnę w Ukrainie, referendum niepodległościowe w Katalonii oraz Brexit). W 2021 roku nominowany do nagrody Grand Press w kategorii "Dziennikarstwo śledcze" za udział w projekcie Partia i Spółki. Autor w serwisie Bezprawnik.pl. Prywatnie pasjonat muzyki i podróży po Europie Środkowo-Wschodniej.


Partnerzy wydarzenia:

Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza, Univentum Labs sp. z o.o. oraz Centrum Innowacji Medycznych sp. z o. o., Iglotex S.A., ASE Sp. z o.o. , EV-Volta, Eaton Group.


Obserwuj nas w social mediach: Facebook: https://www.facebook.com/ExcentoPG i LinkedIn: www.linkedin.com/company/29371400

 

Projekt μGranty B+R dla przedsiębiorstw jest współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa: 01 Komercjalizacja wiedzy, Działanie: 01.01. Ekspansja przez innowacje.

 

Kontakt

Operator programu „μGranty B+R dla przedsiębiorstw”, spółka celowa Politechniki Gdańskiej.
Adres biura:
al. Zwycięstwa 27, I piętro
80-233 Gdańsk (parking)
Adres korespondencyjny:
ul. Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk
Go to top