Współpraca biznesu i nauki – to się opłaca.

15/06/2022, 10:16

Jak pomorskie przedsiębiorstwa wykorzystują zdobycze nauki oraz jak przedstawia się oferta badawcza Uczelni Fahrenheita to główne tematy poruszone podczas konferencji „O współpracy biznesu i nauki”, która odbyła się 7 czerwca na Stadionie Polsat Plus Arena w Gdańsku.


Nauka i biznes to – pozornie – dwa niezwiązane ze sobą światy. Jednak współpraca między nimi i wykorzystanie potencjału umożliwia tworzenie innowacyjnych rozwiązań, które pozwalają na znaczące przyspieszenie tempa rozwoju firm. Dlatego bardzo ważne jest zrozumienie specyfiki działalności jednostki naukowej i istoty prowadzenia przedsiębiorstwa.

 

Spotkanie poświęcone było zagadnieniom współpracy nauka-biznes z perspektywy przedstawicieli czołowych pomorskich przedsiębiorstw oraz ofercie badawczej Uczelni Fahrenheita.

 

Konferencję uroczyście otworzyli patroni honorowi Marszałek Województwa Pomorskiego Pan Mieczysław Struk oraz Rektor Politechniki Gdańskiej prof. Krzysztofa Wilde. Rolę moderatora spotkania pełnił Maciej Bąk – dziennikarz Radia Zet.

 

W pierwszej części spotkania wzięli udział prezesi i dyrektorzy firm, które otrzymały grant w projekcie  „μGranty B+R dla przedsiębiorstw”: Mirosława Podszucka - Iglotex S.A., Marta Jurewicz-Jancz - Automatic Systems Engineering sp. z o. o.,  Damian Ściepko – Prezes, EV Volta sp. z o.o. Goście opowiedzieli o korzyściach, z perspektywy swojego biznesu, wynikających z sięgania po innowacje i wiedzę naukową. Dyskutowano także o potencjale współpracy, sukcesach oraz porażkach kooperacji biznes-nauka.

 

Piotr Markowski, który jest koordynatorem programu, zaprezentował od praktycznej strony jak wziąć udział w projekcie, w jakich obszarach Inteligentnych Specjalizacji Pomorza można starać się o dofinansowanie, a także jak wygląda cały proces realizacji projektu.

 

W drugiej części konferencji dyrektorzy uczelnianych jednostek odpowiadających za komercjalizację wyników badań naukowych: dr Sebastian Susmarski - Uniwersytet Gdański, dr Katarzyna Waligóra-Borek - Gdański Uniwersytet Medyczny i Damian Kuźniewski – Politechnika Gdańska przedstawili ofertę badawczą swoich jednostek naukowych. Podsumowano także jak na przestrzeni lat kształtowała się współpraca uczelni z biznesem.

 

Dodatkowo dr Karolina Lipińska, zastępca dyrektora ds. rozwoju i Przedsiębiorczości i innowacji w Departamencie Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego  zaprezentowała potencjał oraz możliwości współpracy w ramach pomorskiego ekosystemu innowacji.

 

Spotkanie zakończyła rozmowa z dr Dawidem Nidzworskim, liderem holdingu Eaton Group, który opowiedział, na przykładzie własnych doświadczeń, czy da się łączyć funkcje naukowca z menadżerem.

 

Dużym zainteresowaniem wśród gości, cieszyła się strefa networkingowa. Jak podkreślali uczestnicy, spotkanie było dobrą okazją do wymiany kontaktów oraz poglądów i doświadczeń na temat współpracy nauki z biznesem.

 

– Zalety współpracy z nauką dostrzega coraz więcej przedsiębiorców. Rozumieją, że działając razem ze światem nauki i podejmując współpracę z naukowcami, jako partnerami w realizacji projektów, mogą zyskać zarówno spojrzenie z szerszej perspektywy i możliwość skonfrontowania pomysłów z ekspertami naukowymi, ale także, że taka współpraca wiąże się z wymiernymi korzyściami dla biznesu – powiedział Mariusz Machajewski, Prezes Excento sp. z o.o.


Na zdjęciu od lewej: Damian Kuźniewski Politechnika Gdańska, dr Sebastian Susmarski Uniwersytet Gdański i dr Katarzyna Waligóra-Borek Gdański Uniwersystet Medyczny oraz Maciej Bąk. Fot. Sylwester Ciszek Photography

 

 

Kontakt

Operator programu „μGranty B+R dla przedsiębiorstw”, spółka celowa Politechniki Gdańskiej.
Adres biura:
al. Zwycięstwa 27, I piętro
80-233 Gdańsk (parking)
Adres korespondencyjny:
ul. Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk
Go to top