Spotkanie informacyjne online - Jak pozyskać dofinansowanie do 200 tys. zł na zakup usług B+R?

09/04/2021, 09:44
Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza wraz z Agencją Rozwoju Pomorza serdecznie zapraszają pomorskich przedsiębiorców na spotkanie informacyjno - promocyjne mające na celu przedstawienie możliwości aplikowania o bezzwrotne wsparcie na zakup usług badawczo - rozwojowych o wartości do 200 tys. zł.

PROGRAM SPOTKANIA:


10:00 Powitanie


10:05 - 10:15 Źródła informacji o funduszach europejskich - Maciej Frączek,

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gdańsku/ Agencja Rozwoju Pomorza SA


10:00 - 12:00 Zasady ubiegania się o wsparcie w ramach konkursu "Mikrogranty B+R dla pomorskich przedsiębiorstw"

  • typy beneficjentów;
  • preferowane projekty;
  • poziom dofinansowania;
  • kwalifikowalność wydatków;
  • pomoc publiczna w projektach;
  • zasady składania wniosków o dofinansowanie;
  • kryteria oceny projektów;
  • wybór projektów i podpisanie umów.

12:00-12:15 Dyskusja, czas na zadawanie pytań


REJESTRACJA: https://app.evenea.pl/event/mikrogranty/


Link do spotkania zostanie przesłany Państwu maksymalnie do końca dnia poprzedzającego wydarzenie.


KONTAKT:

Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza

Anna Kwaśnik

Koordynator Projektu

email: a.kwasnik@rigp.pl

tel.: +48 665 770 331


Agencja Rozwoju Pomorza  SA

Maciej Frączek

Główny Specjalista ds. funduszy europejskich/Broker Eksportowy

email: maciej.fraczek@arp.gda.pl

tel. 58 323 31 06

Kontakt

Operator programu „μGranty B+R dla przedsiębiorstw”, spółka celowa Politechniki Gdańskiej.
Adres biura:
al. Zwycięstwa 27, I piętro
80-233 Gdańsk (parking)
Adres korespondencyjny:
ul. Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk
Go to top